Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 17/01/2023

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Ricla Blog olarak veri sorumlusu olarak işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceğini, veri işleme yöntemimizi ve hukuki sebeplerimizi; İşlenen verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz yalnızca analiz ve çerez vb. amaçlarla kullanılır; teknolojiler aracılığıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenir ve bazen analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan alınır. aramızdaki hizmet ve sözleşmeye dayalı ilişki çerçevesinde ve süresi içerisinde, meşru menfaat işleme şartına dayalı olarak kaydedilmekte, saklanmakta ve güncellenmektedir. .

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sadece analiz ederek bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetlerin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmek, bu hizmetlere maksimum düzeyde erişebilmenizi ve faydalanabilmenizi sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirmek ve bünyesinde sizleri daha geniş hizmet sağlayıcılarla buluşturmaktır. yasal çerçevelerde, sözleşme ve hizmet süresi boyunca amacına uygun ve orantılı olarak işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; Faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, iş birliği içinde olduğumuz yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara ve istenildiği takdirde adli ve idari makamlara devredilebilir. gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla talepte bulunulabilir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklardan yararlanabilir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için info@hobiay.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Size hizmet edecek analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, yalnızca bu gizlilik ve kişisel veri işleme politikası uyarınca gerekli olan kişisel verilerinizin işlenmesini kabul edip etmemekte tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam etmeniz durumunda kabul ettiğinizi varsayacağız, daha detaylı bilgi için lütfen info@hobiay.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.